go%cc%88nu%cc%88l-du%cc%88nyamiz

Gönül Dünyamıza Aydınlatanlar

Dînin iki yönü vardır: Birincisi, akıl boyutu; İkincisi, duygu ve gönül boyutu. Dinlerdeki duygusal boyut daha etkilidir. İdeal olanı, akılla duygu arasında ahenkli bir denge kurabilmektir. Ne sâdece akıl yeterlidir, ne de yalnızca duyguyla işi götürmek mümkündür.

 10,00

Stok Kodu: mavi22 Kategoriler: Etiketler: , ,

Yazar Hakkında

Prof. Dr. Mehmet Demirci

Dînin iki yönü vardır: Birincisi, akıl boyutu; İkincisi, duygu ve gönül boyutu. Dinlerdeki duygusal boyut daha etkilidir. İdeal olanı, akılla duygu arasında ahenkli bir denge kurabilmektir. Ne sâdece akıl yeterlidir, ne de yalnızca duyguyla işi götürmek mümkündür.

Gönül adamları ciddî bir manevî eğitimden geçerek olgunlaşmışlar; önce kendilerini tanımış ve kendileriyle barışmışlar, daha sonra insanları bu huzûr iklimine davet etmişlerdir.

Kültür târihimizde şiirimiz, edebiyâtımız, mûsikîmiz daha çok gönül adamlarımızın eliyle ve onların çevresinde gelişmiştir. Bunlar duygu insanıdırlar, sanat da duygu kaynaklıdır. “Gönül medeniyeti olmadan ses olmaz, âhenk olmadan ritm olmaz. Şiir ve mûsikînin olmadığı bir hayat da çekilmez.” Yûnus’un, Niyâzi’nin güfteleri olmasaydı, bunlar üzerine yapılan besteler bulunmasaydı, ne kadar kuru kalırdık

 Elinizdeki kitapta gönül adamlarımızdan, gönül dünyamıza aydınlatanlardan söz edilmektedir. Onların anlayış ve dünya görüşlerine her zaman ihtiyacımız vardır. Çünkü insan iyiliğe, güzelliğe, tebessüme muhtaçtır. Çünkü insan iç huzuruna, gönül susuzluğuna gidermeye muhtaçtır