tasavvufun-dili-ii

Tasavvufun Dili II

Bu eserde tasavvufî his ve heyecanlar anlamına gelen manevî ve dinî hâller üzerinde durulmaktadır. Zira, bu tür hâller ihlaslı olarak ifa edilen ibadetlerin ve samimi şekilde uygulanan ahlak kurallarının semeresi ve sonucu olarak Hak Teâlâ tarafından kuluna bahşedilir.

 10,00

Yazar Hakkında

Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Bu eserde tasavvufî his ve heyecanlar anlamına gelen manevî ve dinî hâller üzerinde durulmaktadır. Zira, bu tür hâller ihlaslı olarak ifa edilen ibadetlerin ve samimi şekilde uygulanan ahlak kurallarının semeresi ve sonucu olarak Hak Teâlâ tarafından kuluna bahşedilir.

Kulun ibadet hayatını ve ahlakî davranışlarını da olumlu yönde etkiler, daha ihlaslı, vasıflı ve mükemmel hâle gelmesi için katkı sağlar. Buna sufi psikolojisi veya mistik hâller de edilmektedir.

Bu sebeple başlangıçtan günümüze kadar bütün mutasavvıfların ve tarikat ehlinin önemle üzerinde durdukları başlıca tasavvufi hâller ilk ve temel kaynaklar esas alınarak açıklanmıştır.